RADA INSTYTUTU

 

W skład Rady Instytutu wchodzą samodzielni pracownicy naukowi, wybrani przedstawiciele pozostałej kadry, a także przedstawiciel Biblioteki, reprezentant doktorantów oraz przedstawiciele Zarządu Samorządu Studentów ISIiI UW.

 

W kadencji 2012-2015 w skład Rady Instytutu wchodzą:

  • Przedstawiciele doktorantów

    • mgr Aleksandra Jackiewicz
    • mgr Dorota Kwinta