DYREKCJA INSTYTUTU
 
 Dyżur w p.123

 

Dyrektor:

dr hab. Zofia Marzec

 wtorek, 14:45-15:45

Zastępca dyrektora ds studenckich:

mgr Tamara Sobolska

 wtorek, 12:00-14:00
 

Zastępca dyrektora ds naukowych:

dr Urszula Ługowska