Współpraca naukowa PDF Imprimir e-mail
Índice de artigos
Współpraca naukowa
Program Erasmus
Programy rządowe i rektorskie
Współpraca międzynarodowa
Współpraca krajowa
Lektoraty językowe
 
Nasz Instytut uczestniczy w rozmaitych programach współpracy naukowej zarówno krajowej jak i międzynarodowej z różnymi Uniwersytetami oraz instytucjami.
 
Instytut uczestniczy w wymianie stypendialnej, studentów, doktorantów i pracowników naukowych w ramach europejskiego programu Erasmus, współpracując z Uniwersytetami portugalskimi i hiszpańskimi oraz w krajowym projekcie międzyuczelnianej wymiany MOST.
 
Jednocześnie, studenci studiów magisterskich, doktoranckich oraz pracownicy naukowi naszego Instytutu, przy jego wsparciu, uzyskują stypendia rządowe, wakacyjne i całoroczne, nie tylko do Portugalii i Hiszpanii ale także do  krajów Ameryki Łacińskiej. Oprócz współpracy naukowej z Uniwersytetami, z którymi Instytut prowadzi wymianę stypendialną, rozwija ją także na mocy umów rektorskich. W ramach takich umów przeprowadzane są międzynarodowe przewody doktorskie Doktoratów Europejskich oraz programie europejskich studiów magisterskich Master Erasmus Mundus ECUAL.
 
Pracownicy Instytutu rozwiają wspólne projekty naukowe współpracując z rozmaitymi instytucjami naukowymi zarówno międzynarodowymi jak i krajowymi.
 
Także część lektoratów językowych prowadzonych jest w ramach umów międzynarodowych z instytucjami odpowiedzialnymi za politykę językową.
Instytut brał także udział w projekcie staży tłumaczeniowych, które nasi studenci odbyli w Hiszpanii w ramach Programu Leonardo da Vinci.
 


 

Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Oboźna 8, 00-927 Warszawa
tel. (+48 22) 55 20 429; 55 20 683; tel./fax 828 29 62
e-mail: Este endereço de e-mail está protegido contra spam bots, pelo que o JavaScript terá de estar activado para que possa visualizar o endereço de e-mail

Zamieszczone materiały są własnością Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.