dr hab. Maria Małgorzata Koszla-Szymańska PDF Drukuj Email


PRACOWNIA JĘZYKOZNAWSTWA I DYDAKTYKI JĘZYKÓW IBERYJSKICH

Pełnione funkcje: współpracownik Instytutu

Specjalizacja naukowa
: metodologia nauczania języka hiszpańskiego jako obcego, glottodydaktyka w kontekście społeczno-kulturowym, frazeologia i paremiologia w zakresie języka hiszpańskiego i jej rola w komunikacji międzykulturowej i nauczaniu, kultura i cywilizacja Hiszpanii.

Przebieg kariery naukowej
: W ciągu wieloletniej pracy na warszawskiej Iberystyce prowadziła zajęcia z kultury i cywilizacji Hiszpanii, metodologii pisania prac naukowych, glottodydaktyki języka hiszpańskiego jako obcego, zajęcia specjalizacyjne dotyczące polsko-hiszpańskich różnic lingwo-kulturowych, wykład monograficzny ze sztuki hiszpańskiej oraz seminarium magisterskie, które prowadzi obecnie. Od 1978 do 1993 r. była opiekunem wakacyjnych kursów językowych, organizowanych dla studentów z całej Polski po II roku Iberystyki (Warszawa, Rynia, Jachranka), a w roku akademickim 2001/2002 Kierownikiem Pracowni Językoznawstwa Iberyjskiego i Dydaktyki Języków.
W ciągu 15 lat pracy, począwszy od 1996 roku  do chwili obecnej wypromowała 74 magistrantów. W roku 1993 obroniła pracę doktorską dotyczącą: Lingworealioznawczych aspektów nauczania języka hiszpańskiego. Na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej: La paremiología en la enseñanza de la lengua española, uzyskała w 2007 roku stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Jest autorką kilku książek, m.in.: Conozcan España, (t. I.1980; t. II 1987); El español a través de la prensa (1982); Mejore su español a través de América Latina, (1987); Idiomy hiszpańskie  (2010 r. – III wydanie); La paremiología en  la enseñanza de la lengua española (2006) oraz kilkudziesięciu artykułów, które zostały opublikowane w czasopismach polskich i hiszpańskich. Począwszy od 1996 wyjeżdża na coroczne kongresy organizowane w ośrodkach uniwersyteckich całej Hiszpanii przez Stowarzyszenie AEPE z siedzibą w Madrycie (którego jest członkiem), na których zawsze wygłasza referaty o tematyce glottodydaktyczno-kulturoznawczej.

Dziedziny i projekty badawcze
  • zespołowa praca badawcza realizowana we współpracy z Universidad Complutense w Madrycie (Hiszpania) dla potrzeb publikacji zbiorowej dotyczącej wierzeń i przesądów polskich (Creencias y supersticiones polacas); praca ta ma się ukazać w  roku 2011.

Dyżur:  poniedziałek, 13:15 – 14:45, s. 215.

KontaktTen adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć



 

 

Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Oboźna 8, 00-927 Warszawa
tel. (+48 22) 55 20 429; 55 20 683; tel./fax 828 29 62
e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Zamieszczone materiały są własnością Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.