CZŁOWIEK I ŚWIAT WARTOŚCI W MEZOAMERYCE PDF Drukuj Email
Toltekowie, Majowie, Aztekowie

Irena Curyło-González

 

 Scholar, 279 str.
Warszawa 2001
ISBN: 83-88495-29-1

 

O książce

Książka jest obszernym studium o społeczeństwie regionu określanego jako Mezoameryka. Oś rozważań stanowią system wartości ludów tubylczych, zmiany, które w nim zachodziły i zachodzą jako efekt procesów historycznych, a jednocześnie trwałość pewnych jego elementów, które obecnie pozwalają potomkom tych ludów na samookreślenie oraz rewindykację praw do własnej kultury i języka.

Architektura, literatura i sztuka Indian Mezoameryki od dawna wzbudzają zainteresowanie, niemniej koncepcje świata i człowieka ukształtowane w tej kulturze są jeszcze mało znane. Autorka (historyk filozofii i etykii) rekonstruuje filozofię moralną ludów Mezoameryki na podstawie różnorodnych źródeł: kodeksów prehiszpańskich, mitów i legend, a zwłaszcza spisanej już po konkwiście ustnej tradycji literackiej, kronik konkwistadorów, misjonarzy oraz schrystianizowanych Metysów i Indian.

Podjęte w książce badania nad wpływem kosmogonii i wizji człowieka na życie polityczne, obyczajowe i moralne otwierają duże możliwości porównawczych studiów nad kulturą światową, a także nad początkami myśli filozoficznej w kulturach rozwijających się niezależnie od Starego Świata. Praca zawiera również interesujące analizy elementów prehiszpańskiej kultury, zarówno w buntach i powstaniach Indian od czasów konkwisty do współczesności, jak też ich ciągłej obecności w różnych dziedzinach życia społeczności meksykańskiej. Podkreślając wkład omawianych ludów w kulturę światową, Irena Curyło-González wprowadza Czytelnika w świat dawnej Mezoameryki, ukazując zarazem żywotność indiańskich kultur we współczesnym Meksyku.

Autorka podjęła olbrzymi trud przybliżenia polskiemu czytelnikowi wizji świata Indian - ludzi odległych od Europy, o odmiennych koncepcjach moralnych i tradycjach, i wykazała, że jego wielowiekowe zręby kulturowe trwają do dnia dzisiejszego.

 

 

Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Oboźna 8, 00-927 Warszawa
tel. (+48 22) 55 20 429; 55 20 683; tel./fax 828 29 62
e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Zamieszczone materiały są własnością Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.