prof. dr hab. Anna Kalewska PDF Drukuj Email
Spis treści
Biogram
Prowadzone zajęcia
Dorobek naukowy


ZAKŁAD LUZO-AFRO-BRAZYLIJSKI

Pełnione funkcje
: pracownik Instytutu od 1988 r.

  • Członek Rady Instytutu i Rady Wydziału Neofilologii UW
  • Członek Komisji Bibliotecznej
  • Członek Rady naukowej Itinerarios
  • Promotor prac magisterskich i doktorskich

Specjalizacja naukowa: teatrolog, wykładowca literatury, teorii i metodologii badań iterackich, wiedzy o literaturze, historii kultury Portugalii, komparatysta

Przebieg kariery naukowej
: Doktor (1996) habilitowany (2006), prof. UW (2012), adiunkt w ISIiI UW. Zajmuje się kulturą luzofońską, literaturą i teatrem krajów języka portugalskiego oraz literaturą porównawczą. Wykłada na UW historię, teorię i metodologię literatury oraz Historię Kultury Portugalii, a także wygłasza wykłady na uniwersytetach portugalskich  w ramach LLP Erasmus. Uczestniczy w kongresach krajowych i międzynarodowych oraz wykładach na zaproszenie. Kilkakrotnie otrzymywała stypendia Instytutu Camõesa i Fundacji Gulbenkiana w Lizbonie. Członek Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Luzytanistów (A.I.L), członek Towarzystwa Polsko-Brazylijskiego i Stowarzyszenia Studiów Ibero-Slawistycznych CompaRes (z siedzibą w Lizbonie). Opublikowała trzy książki (m. in. Camões, czyli tryumf epiki, Warszawa 1999), ponad sto dwadzieścia artykułów oraz prac badawczych i literacko-tłumaczeniowych w języku polskim i portugalskim, a także liczne publikacje krajowe i zagraniczne w przeglądach humanistycznych  (m. in. w Ogrodzie, Tyglu Kultury, Twórczości, Literaturze na Świecie, Poezji Dzisiaj, Ameryce Łacińskiej, Studiach Iberystycznych, Portas Comunicantes, Veredas, Diacrítica, Acta Philologica, Itinerarios, Projeções).  W roku akademickim 2007-2008 wykładała dodatkowo w Instytucie Filologii Romańskiej UJ w Krakowie. Kandyduje na członka – korespondenta zagranicznego portugalskiej Akademii Nauk w Lizbonie. Obecnie pracuje nad książką profesorską o teatrze luzofońskim w świecie.

Dziedziny i projekty badawcze:

  • Teatr portugalski XVI-XVIII w. oraz współczesne kontynuacje teatru portugalskiego w  krajach portugalskojęzycznych,
  • Aktualne tendencje w literaturze luzofońskiej,
  • Literatura portugalska w perspektywie komparatystycznej (luzo-polonika).

Dyżur:

Dział własny: Informacje i rekomendacje

Kontakt: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
 

Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Oboźna 8, 00-927 Warszawa
tel. (+48 22) 55 20 429; 55 20 683; tel./fax 828 29 62
e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Zamieszczone materiały są własnością Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.