PDF Drukuj Email

ANÁLISIS COMPARADO DE LAS PREPOSICIONES ESPACIALES
EN ESPAÑOL, PORTUGUÉS Y POLACO 

 
Edyta Waluch - de la Torre 

 

 Universidad de Granada, Granada 2007
ISBN 9788433844620, 643 stron

O publikacji

Niniejsza praca to analiza komparatystyczna, która obejmuje piętnaście hiszpańskich przyimków prostych (a, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, sobre, tras), czternaście portugalskich (a, ante, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, sob, sobre, trás) oraz piętnaście polskich (do, ku, na, nad, o, od, po, pod, przed, przez, przy, u, w, z, za). Praca ma charakter monograficzny i łączy w sobie część teoretyczną i część analityczną. W rozdziale 1 i 2, na podstawie najważniejszych prądów lingwistyki strukturalnej i kognitywnej, przedstawione zostały główne nurty badań nad przyimkami przestrzennymi, oraz najważniejsze definicje i sposoby subkategoryzacji semantycznej kontekstu przestrzennego. Rozdział 3 miał na celu analizę każdego z przyimków na podstawie definicji leksykograficznych, wyznaczenie ich pól semantycznych, jak również ich pełną rekonstrukcję na drodze analizy etymologiczno-diachronicznej. Każda z prepozycji została zbadana pod względem: etymologicznym (rozwój fonetyczny, morfologiczny i syntaktyczny), ewolucji semantycznej, aktualnych definicji słownikowych, obecnej struktury znaczeniowej. Analiza przeprowadzona w ostatnim rozdziale ma na celu opis częstotliwości występowania i porównanie użyć ww. przyimków w trzech wersjach językowych tej samej powieści, porównanie wniosków wyciągniętych na podstawie badań norm wzorcowej i literackiej, jak również opis możliwie wszystkich kontekstów przestrzennych pozwalających dostrzec różnice i podobieństwa pomiędzy tekstem oryginalnym a tłumaczeniem.

 

 

Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Oboźna 8, 00-927 Warszawa
tel. (+48 22) 55 20 429; 55 20 683; tel./fax 828 29 62
e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Zamieszczone materiały są własnością Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.