STILL MORE TO DISCOVER. EASTER ISLAND IN AN UNKNOWN MANUSCRIPT BY THE FORSTERS FROM THE 18TH CENTURY PDF Drukuj Email
 WCIĄŻ ODKRYWANA. WYSPA WIELKANOCNA W NIEZNANYM RĘKOPISIE FORSTERÓW Z XVIII WIEKU
 
Zuzanna Jakubowska 

 

Bilingual book / książka dwujęzyczna

Reproduction of the Manuscript included (transcription: Agata Frankowska-Thuinet) / Zawiera reprodukcję rękopisu (transkrypcja: Agata Frankowska-Thuinet)

Przedmowa: Jeremy Coote

Wstęp: Christopher (Krzysztof Konstanty) Vorbrich

Recenzenci: Christopher (Krzysztof Konstanty) Vorbrich

Przekład: Manuscript Translation into English / Przekład rękopisu na język angielski: Zuzanna Jakubowska // Manuscript Translation into Polish / Przekład rękopisu na język polski: Zuzanna Jakubowska, Agata Frankowska-Thuinet

 

Seria Biblioteka Iberyjska
pod redakcją Jerzego Mazurka
wyd. Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW
        Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
Warszawa 2014, stron XXXVI + 213, illustrations included / wraz z ilustracjami
ISBN: 978-83-7901-035-6, 978-83-60875-34-6
cena 30 zł.


Zuzanna Jakubowska (1975) – assistant professor at the Institute of Iberian and Ibero-American Studies of the University of Warsaw, lecturing on History of Spain up to the 19th century and History and Culture of Easter Island. Her main fields of interest are early travel narratives by explorers who visited Rapa Nui (she published a book Odkryta przypadkiem, pojęta opacznie. Wyspa Wielkanocna w osiemnastowiecznych relacjach podróżników na tle rozważań o spotkaniu kultur [Discovered by Chance, Interpreted Amiss: Easter Island in the 18th Century Travel Reports as Seen from the Intercultural Encounters Perspective], Warsaw 2013, as well as a series of scientific papers), and history of Madrid, especially in the 18th century. She is also a translator and, by avocation, a photographer.
 
Zuzanna Jakubowska (1975) – adiunkt w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Wykłada historię Hiszpanii do XIX wieku oraz historię i kulturę Wyspy Wielkanocnej. Jej zainteresowania koncentrują się wokół tekstów podróżniczych autorstwa dawnych żeglarzy, którzy odwiedzili Rapa Nui (opublikowała książkę Odkryta przypadkiem, pojęta opacznie. Wyspa Wielkanocna w osiemnastowiecznych relacjach podróżników na tle rozważań o spotkaniu kultur, Warszawa 2013, a także serię artykułów naukowych) oraz historii Madrytu, zwłaszcza w XVIII stuleciu. Jest również tłumaczem, a z zamiłowania fotografem.

 
The extended title of the present work is appropriate for such an innovative and multifaceted book. It alludes to the fundamental subject matter of the research which Zuzanna Jakubowska asserts concisely and in support of which she presents the first rate evidence.
The author’s aims appear di•fficult to fulfil. Her research questions the long established dogma, that all possible works of any literary or scientific value by the Polish-Royal-Prussia born Forsters (supernumeraries on James Cook’s Second Circumnavigation, 1772–1775) have been both identified and closely read, and that nothing new of any primary value could possibly be found in the documentation of the Voyage.
The aim of Zuzanna Jakubowska’s research is also of a rather sensitive nature. The literary heritage of the Forsters is claimed by six nations or states, namely by Poland, Germany, England, Scotland, France, and, last but not least, by Lithuania.
The present work is especially important with reference to Poland and Lithuania. The Forsters were contemporaries of Cook and King George III of Great Britain and Ireland, and Catherine, Empress of Russia, as well as of King Stanislas Augustus Poniatowski of the Polish/Lithuanian Commonwealth. All the above had a profound e•ffect on the lives of the Forsters.
As alluded above, the Forsters were born near the Free City of Gdańsk/Danzig in the territory of Royal Prussia. Royal Prussia was at the time part of the Crown of Poland, which itself constituted part of the abovementioned Polish/Lithuanian Commonwealth. The Forsters were partly forgotten in the countries which formed the monarchy. The work of Z. Jakubowska strives to bring them back to the pantheon of the old Commonwealth’s heritage.
from the Introduction by K. K. Vorbrich
 
Rozbudowany tytuł niniejszej publikacji pasuje do tak nowatorskiej, wielowątkowej książki. Wskazuje na sedno badań, które autorka nie tylko klarownie przedstawiła, ale również poparła dowodami pierwszej klasy.
Cele, jakie przyświecają autorce, są niezmiernie trudne do realizacji, albowiem badania Zuzanny Jakubowskiej kwestionują powszechnie akceptowany dogmat, iż w przypadku Forsterów – pochodzących z Prus Królewskich, dodatkowych członków załogi Jamesa Cooka podczas jego drugiej wyprawy dookoła świata (1772–1775) – wszelkie możliwe pisma o jakiejkolwiek wartości literackiej i naukowej są znane i dokładnie przestudiowane, a zatem nie jest możliwe uzupełnienie dokumentacji z owej wyprawy o żaden nowy, cenny tekst.
Cele, jakie przyświecają badaniom autorki, są również dość delikatnej natury. Pretensje do spuścizny literackiej po Forsterach rości sobie bowiem sześć narodów i państw: Polska, Niemcy, Anglia, Szkocja, Francja, a wreszcie Litwa.
Niniejsza praca jest szczególnie ważna w odniesieniu do Polski i Litwy. Forsterowie żyli w czasach Cooka i Jerzego III, króla Wielkiej Brytanii i Irlandii, a także carycy Katarzyny oraz króla Stanisława Augusta Poniatowskiego – władcy Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Monarchowie ci wywarli na podróżników przemożny wpływ.
Forsterowie urodzili się nieopodal Wolnego Miasta Gdańska, na terenie Prus Królewskich, należących do ówczesnej Korony Polskiej, która wchodziła w skład Unii Polsko-Litewskiej. Dawne kraje Unii po trosze o nich zapomniały. Praca Z. Jakubowskiej dąży do przywrócenia im należnego miejsca w panteonie dziedzictwa polsko-litewskiego.
ze wstępu (K. K. Vorbrich)
 

Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Oboźna 8, 00-927 Warszawa
tel. (+48 22) 55 20 429; 55 20 683; tel./fax 828 29 62
e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Zamieszczone materiały są własnością Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.