PDF Drukuj Email
Zasady dotyczące odbywania
PRAKTYK PEDAGOGICZNO-DYDAKTYCZNYCH

na studiach II STOPNIA SEKCJI HISPANISTYCZNEJ
w ramach dodatkowego MODUŁU DYDAKTYCZNEGO

 
 
Instrukcje postępowania

 1. Praktyki mogą być realizowane w szkołach z uprawnieniami szkoły publicznej: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz w prywatnych szkołach językowych. Przynajmniej 1/3 praktyk musi być zrealizowana w szkołach publicznych.

 2. Przed rozpoczęciem praktyk, student zgłasza się na dyżur (środy 12.45-13.45, s. 220) do Koordynatora ds. Praktyk, celem uzyskania zgody na realizację praktyk w ustalonej szkole i po Skierowanie (dla I roku, dla II roku) na praktyki.

 3. Zaliczenia praktyk modułu  dydaktycznego:

  na I roku: Student musi zrealizować 30 godzin praktyk o charakterze pedagogiczno-obserwacyjnym w II semestrze.
  W celu rozliczenia praktyk student musi wypełnić Dziennik Praktyk oraz przygotować Raport z praktyk o charakterze pedagogiczno-obserwacyjnym na podstawie Ankiety. Ponadto musi uzyskać podpisane przez opiekuna szkolnego Zaświadczenie ze szkoły, w której odbył praktyki.

  na II roku: Student musi zrealizować praktyki z zakresu przygotowania dydaktycznego po 60 godzin w I i II semestrze. Musi poprowadzić (samodzielnie) z tych 120 godzin rocznych przynajmniej 1/3 godzin lekcyjnych, tj. 40 godz. Reszta to godziny obserwacyjne (80 godzin).
  W celu rozliczenia praktyk student musi wypełnić Dziennik Praktyk oraz Sprawozdanie z odbytej studenckiej praktyki dydaktycznej. Ponadto musi uzyskać podpisane przez opiekuna szkolnego Zaświadczenie ze szkoły, w której odbył praktyki.

 4. Każdy student wręcza swojemu szkolnemu opiekunowi praktyk:
                                     ZUS ZZA lub ZUS ZUA
  do wypełnienia zgodnie z instrukcją i po ich wypełnieniu przez opiekuna szkolnego przekazuje je Koodynatorowi.

 5. Po odbyciu praktyk, w celu ich zaliczenia, student składa u Koordynatora ds. Praktyk w nieprzekraczalnym terminie do końca wrześniowej sesji egzaminacyjnej i nie później niż 23.09.2015 r. wszystkie w/w dokumenty.

 6. Studenci przebywający na stypendiach Erasmus mogą odbyć praktyki w trakcie wyjazdu w porozumieniu z Koordynatorem ds. Praktyk.Warszawa, październik 2014 r.                                                                  Carmen Azuar Bonastre
                                                                                  Koordynator ds. Praktyk  Pedagogiczno-Dydaktycznych
 
 

Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Oboźna 8, 00-927 Warszawa
tel. (+48 22) 55 20 429; 55 20 683; tel./fax 828 29 62
e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Zamieszczone materiały są własnością Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.