PRACOWNIA TEORII I PRAKTYKI PRZEKŁADU PDF Imprimir E-Mail

 

 

DZIEDZINY BADAWCZE

  • Teoria, krytyka i praktyka tłumaczeń literackich; przekład artystyczny
  • Przekład eseistyki
  • Tłumaczenia konsekutywne, symultaniczne i pisemne tekstów specjalistycznych

 

Pracownia informuje i poleca

  Kierownik

 

 DYŻURY 2012/13, s. 216
  dr Gerardo Beltrán Cejudo urlop naukowy

  Pracownicy

 
  dr Katarzyna Dłużniewska-Łoś
 wtorek, 13:15-14:15

  dr Katarzyna Popek-Bernat

 czwartek, 11:30-12:30

  dr Edyta Waluch-de la Torre

 czwartek, 10:30-11:30

  Doktoranci 

  mgr Aleksandra Jackiewicz  wtorek, 9:30-10:30
  mgr Kamila Gądek  wtorek, 12:00-13:00
 (Wydz. Polonistyki, s. 51)
 
 

Semestr zimowy

2012/2013

 

Przedmiot

 

Dzień, godzina

 

Sala

 

dr G. Beltrán

 

U R L O P

 

dr J. Wojcieszak

Współczesny esej hiszpańskojęzyczny w przekładach na j. polski 

 

   

Seminarium magisterskie (I rok studia II stopnia): Przekład i interpretacja współczesnej eseistyki hiszpańskiej i hispanoamerykańskiej

 

   

Seminarium magisterskie (II rok studia II stopnia) - Przekład i interpretacja współczesnej eseistyki hiszpańskiej i hispanoamerykańskiej

 

   

Hiszpańska myśl filozoficzna

 

   

 

dr E. Waluch– de la Torre

Seminarium magisterskie (I rok studia II stopnia): Językoznawstwo w ujęciu przekładoznawczym

 

czwartki, 16.45-18.15

216 (bądź 111)

 

Seminarium magisterskie (II rok studia II stopnia): Językoznawstwo w ujęciu przekładoznawczym

 

czwartki, 15.00-16.30

216 (bądź 111)

 

Tlumaczenia symultaniczne

(II rok studiów II stopnia)

 

wtorki 9.45-11.15

czwartki 11.30-13.00 (gr. 1)

lab. 6

wtorki 13.15-14.45

czwartki 13.15-14.45 (gr. 2)

lab 6

 

dr K. Popek-Bernat

 

Tlumaczenia konsekutywne

(II rok studiów II stopnia)

 

poniedziałki 11.30-13.00

czwartki 8.00-9.30 (gr. 1)

lab. 6

poniedziałki 9.45-11.15

czwartki 9.45-11.15 (gr. 2)

lab. 6

Zajęcia specjalizacyjne tłumaczeniowe: Tłumaczenia prawnicze

 

środy 13.15-14.45

026

 

dr K. Dłużniewska

Seminarium magisterskie: Krytyka przekładu literackiego

 

wtorki, 8.00-9.30 (I rok)

A

wtorki, 9:45-11.15 (II rok)

026

Teoria przekładu

 

wtorki 11.30-13.00

217

 

mgr K. Gądek

 

 
Zajęcia specjalizacyjne tłumaczeniowe: Stylistyka języka polskiego

wtorki, 18.30-20.00

026

Tłumaczenie pisemne specjalistyczne

 

wtorki, 15.00-16.30 (gr. 1)

A

wtorki, 16.45-18.15 (gr. 2)

026

 
OPIS PRZEDMIOTÓW:

WSPÓŁCZESNY ESEJ HISZPAŃSKOJĘZYCZNY W PRZEKŁADACH NA J. POLSKI - zajęcia fakultatywne  dla studentów I r. studiów magisterskich
Warsztaty tłumaczeniowe – celem zajęć jest kształcenie umiejętności przekładu pisemnego tekstów eseistycznych z j. hiszpańskiego na j. polski z zakresu szeroko pojętej humanistyki.

PRZEKŁAD I INTERPRETACJA WSPÓŁCZESNEJ ESEISTYKI HISZPAŃSKIEJ I HISPANOAMERYKAŃSKIEJ
– seminarium magisterskie
Zajęcia do wyboru dla osób zainteresowanych pisaniem pracy magisterskiej z problematyki współczesnego eseju hiszpańskojęzycznego.

HISZPAŃSKA MYŚL FILOZOFICZNA
- zajęcia obowiązkowe (konwersatorium) dla studentów II roku studiów I stopnia
Celem zajęć jest poznanie najważniejszych prądów filozoficznych, jakie rozwinęły się w Hiszpanii od średniowiecza po czasy współczesne.

JĘZYKOZNAWSTWO W UJĘCIU PRZEKŁADOZNAWCZYM - seminarium magisterskie
Zajęcia dla zainteresowanych zagadnieniami językoznawstwa (również porównawczego) w ujęciu przekładoznawczym. Tematyka przedmiotu obejmuje szerokie spektrum połączenia tłumaczeń (ustnych bądź pisemnych) ze wszelkimi zagadnieniami językowymi.

TŁUMACZENIA SYMULTANICZNE
– zajęcia obowiązkowe dla II roku studiów II stopnia
Przedmiot przewiduje wprowadzenie do podstawowych technik werbalnych, przydatnych podczas organizacji i przebiegu tłumaczeń symultanicznych (kabinowych). Program obejmuje ćwiczenia z zakresu mechanizmów procesu mówienia: intonacja i modulacja głosu, rozkład akcentów w wypowiedzi, artykulacja głosek, pauzy i frazowanie, rytm, itp. oraz ćwiczenia z zakresu tłumaczeń z języka polskiego na język hiszpański i z języka hiszpańskiego na język polski. Zajęcia są kontynuacją i są przeznaczone dla grupy zaawansowanej.

TLUMACZENIA KONSEKUTYWNE – zajęcia obowiązkowe dla II roku studiów II stopnia
Przedmiot przewiduje wprowadzenie do podstawowych technik werbalnych, pamięciowych i notacyjnych przydatnych podczas organizacji i przebiegu tłumaczeń konsekutywnych, a także tłumaczeń liaison i a vista. Program obejmuje ćwiczenia pamięciowo-koncentracyjne oraz ćwiczenia z zakresu tłumaczeń z języka polskiego na język hiszpański i z języka hiszpańskiego na język polski. Zajęcia są kontynuacją i są przeznaczone dla grupy zaawansowanej.

TŁUMACZENIA PRAWNICZE - zajęcia specjalizacyjne tłumaczeniowe:
Przedmiot ma na celu przekazanie studentom podstaw specjalistycznej wiedzy przedmiotowej oraz terminologii dziedzinowej niezbędnych do profesjonalnego tłumaczenia tekstów prawnych i prawniczych.Studenci zapoznają się z zasadami sporządzania pisemnych tłumaczeń poświadczonych, co może być szczególnie cenną umiejętnością dla osób, które rozważają zdawanie w przyszłości  egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego.

KRYTYKA PRZEKŁADU LITERACKIEGO – seminarium magisterskie
Zajęcia skierowane do studentów, którzy chcieliby zrealizować magisterski projekt badawczy w zakresie krytyki przekładów literackich między językiem polskim a hiszpańskim.

TEORIA PRZEKŁADU – zajęcia obowiązkowe dla I roku studiów II stopnia
Przedmiot obejmować będzie centralne zagadnienia nowoczesnej teorii przekładu, z uwzględnieniem ewolucji tej dyscypliny na przestrzeni wieków. Głównym obszarem zainteresowania będą koncepcje translatologiczne powstałe od lat ‘50 XX wieku, ujmujące przekład z wielu odmiennych punktów widzenia

STYLISTYKA JĘZYKA POLSKIEGO - zajęcia specjalistyczne tłumaczeniowe
W trakcie zajęć studenci będą mogli nauczyć się rozpoznawać formy niepoprawne gramatycznie i stylistycznie oraz „fałszywych przyjaciół” tłumacza. Będziemy ćwiczyć tworzenie pozbawionych błędów językowych przekładów tekstów reprezentujących różne style i gatunki.

TŁUMACZENIE PISEMNE SPECJALISTYCZNE– zajęcia obowiązkowe dla II roku studiów II stopnia
W trakcie zajęć studenci zapoznają się z podstawowymi problemami związanymi z przygotowaniem tłumaczenia tekstu popularnonaukowego. Szczególny nacisk położony zostanie na nabycie umiejętności praktycznych: rozpoznawanie, unikanie i poprawianie błędów rzeczowych, logicznych i stylistycznych oraz błędów związanych z niepełnym zrozumieniem tekstu oryginalnego.

 

Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Oboźna 8, 00-927 Warszawa
tel. (+48 22) 55 20 429; 55 20 683; tel./fax 828 29 62
e-mail: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla

Los materiales publicados son propiedad del Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia. Todos los derechos reservados.