PRACOWNIA JĘZYKOZNAWSTWA I DYDAKTYKI J. IBERYJSKICH PDF Print E-mail

DZIEDZINY BADAWCZE

  • Językoznawstwo kontrastywne i ogólne i jego zastosowanie w leksykografii; semantyka leksykalna i leksykologia
  • Składnia w ujęciu funkcjonalnym; system czasowo-aspektowy języków iberyjskich w porównaniu z polszczyzną; metodologia badań diachronicznych
  • Paremiologia jako dyscyplina naukowa; dobór i rola tekstów paremiologicznych w nauczaniu języka hiszpańskiego
  • Film edukacyjny i jego walory socjo-kulturowe w edukacji językowej na poziomie wyższym
   s. 220
 Dyżury lato 2014/15
   Kierownik

   mgr Małgorzata Cybulska-Janczewa

 środa, 13:00-14:00

Pracownicy

 

dr hab. Jacek Perlin, prof. UW

 urlop naukowy

   dr hab. Maria Koszla-Szymańska środa, 12:00-13:00
   dr Carmen Azuar

 środa, 12:45-13:45

 czwartek, 8:30-9:30 (praktyki)

   dr Magdalena Brykczyńska
 poniedziałek, 18:30-19:30
   dr Aranzazu Calderón Puerta urlop
   dr Małgorzata Marzoch wtorek, 10:30-11:30
   dr Marta Piłat-Zuzankiewicz poniedziałek, 9:00-10:00
   mgr Marzenna Adamczyk poniedziałek, 15:45-16:45
   mgr Aitor Arruza Zuazo  czwartek, 13:00-14:00
   mgr Anna Czajkowska poniedziałek, 14:00-15:00 s. 2.015 (Dobra)
    mgr Rebeca Lema Martínez wtorek, 15:30-16:30 s. 220/211

mgr Ana Henríquez

 piątek, 11:30-12:30

mgr Dorota Korkozowicz

 środa, 13:30-15:00

mgr Renata Kugaczewska

 czwartek, 13:15-14:15

    mgr Danuta Kurzyca

 środa, 14:00-15:00,
 piątek 13:30-14:30, s.213

mgr Barbara Mróz-Gonçalves

 poniedziałek, 14:00-15:00 (Dobra)

lic. Jesús Pulido Ruiz

 czwartek, 09:45-10:45

mgr Elżbieta Ratajczak-Matusiak

 czwartek, 9:30-10:30

   Doktoranci
   mgr Magdalena Adamczyk czwartek, 16:30-17:30
   mgr Ana Garrido 
   mgr Dominika Jarzombkowska 
  mgr Asier Sánchez Saez czwartek, 13:00-14:30
  mgr Urszula Wilk wtorek, 17:00-18:00

Współpracownicy

   dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz, prof. UW 
   dr Maciej Jaskot
 

 

METODY DYDAKTYCZNE

Stosujemy zmodyfikowaną metodę komunikacyjną ze szczególnym naciskiem na aspekt interaktywności, czyli maksymalnej aktywności studenta tak na zajęciach jak i w pracy indywidualnej, w domu.

Podczas zajęć studenci pracują w grupach lub parach, co ułatwia systematyzację wprowadzanych przez nauczyciela struktur gramatycznych i słownictwa w formie prostego dialogu w początkowej fazie nauczania, lub debaty, dyskusji, wymiany argumentów dotyczących przerobionego tematu na poziomie średnio-zaawansowanym i zaawansowanym. W domu przygotowują prezentacje, streszczają wybrane lektury, piszą eseje i wypracowania, analizują i tłumaczą fragmenty tekstów. Stosowane przez nas metody są heurystyczne, ukierunkowane zarówno na pracę własną studenta (ćwiczenie poznanego materiału, streszczenia, opis, proste lektury (poziom A1,A2), czytanie i analiza tekstu (poziom B1,B2,C1) jak i na interaktywną wymianę z nauczycielem podczas zajęć. Zajęcia językowe prowadzone są w systemie ćwiczeń/konwersatorium, natomiast pozostałe przedmioty propedeutyczne – w formie wykładu. 

Wykorzystujemy książki, podręczniki, skrypty i słowniki jak również materiały z internetu i multimedialne: audiokasety, wideokasety, gazety i czasopisma hispano- i portugalskojęzyczne oraz materiały własne/autorskie pracowników. Na seminariach są udostępniane wyniki badań pracowników opublikowane i nie opublikowane.


PRACOWNICY

Są cenionymi specjalistami w swojej dziedzinie na arenie krajowej i międzynarodowej. Przyczyniają się do popularyzacji języka hiszpańskiego współpracując z wieloma Wydawnictwami (PWN, Wiedza Powszechna, Nowela, Langenscheidt, Bellona), pisząc podręczniki, słowniki, skrypty, recenzje pozycji hispanojęzycznych oraz redagując i opracowując encyklopedie.

Są specjalistami w dziedzinie certyfikatów językowych i egzaminów resortowych przeprowadzanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jak również ekspertami w Ministerstwie Edukacji do spraw matur i programów nauczania w szkolnictwie średnim i wyższym, prowadzącymi kursy dla nauczycieli i egzaminatorów.

Niektórzy z nas godnie reprezentowali nasz kraj jako ambasadorzy na Kubie (mgr Marzenna Adamczyk) i w Kolumbii (nasz wybitny językozawca i autor wielu podręczników, słowników, recenzji i opracowań naukowych i artykułów prof. dr hab. Jacek Perlin), lub są tłumaczami w Parlamencie Europejskim (mgr Renata Kugaczewska). Współpracują również z TVP i innymi telewizjami jako eksperci do spraw językowych i specyfiki obszaru hispanojęzcznego czy tłumacze.

 

Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Oboźna 8, 00-927 Warszawa
tel. (+48 22) 55 20 429; 55 20 683; tel./fax 828 29 62
e-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

Zamieszczone materiały są własnością Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.