Procedura obrony PRACY MAGISTERSKIEJ PDF Drukuj Email

 STUDENCI


WYMAGANE DOKUMENTY


W celu ustalenia terminu obrony pracy magisterskiej należy złożyć w Sekretariacie dwa tygodnie przed przewidywanym terminem obrony następujące dokumenty:
 • Indeks z zaliczonym tokiem studiów

 • Karta obiegowa - w pierwszej kolejności studenci zobowiązani są do rozliczenia się z bibliotekami wydziałowymi a następnie z biblioteką główną UW, która na końcu likwiduje konta w systemie

 • Cztery egzemplarze pracy, z czego przynajmniej jeden drukowany dwustronnie.

  Na początku pracy musi się znaleźć:
  • strona tytułowa w języku kierunkowym
  • oświadczenie kierującego i autora pracy (z oryginalnymi podpisami) wg. wzoru w języku polskim
  • streszczenie pracy wraz z tytułem (do 800 znaków), słowa kluczowe w mianowniku liczby pojedynczej (do 10 słów), dziedzina pracy (kod), klasyfikacja tematyczna: wszystko w języku polskim.

  Normy redakcyjne prac:
 • Poświadczenie wpłaty 60 zł za dyplom w wersji polskiej lub 100 zł za dyplom w wersji polskiej i odpis w języku angielskim na konto nr: 02 1160 2202 0000 0000 6232 5984.

 • 4 zdjęcia dyplomowe (4,5 x 6,5). W przypadku ubiegania się o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym należy złożyć 5 zdjęć.

 • Legitymacja studencka.ARCHIWIZACJA ELEKTRONICZNA


Streszczenie pracy, słowa kluczowe, tytuł w języku angielskim oraz praca w wersji elektronicznej w formacie PDF, w jednym pliku o nazwie 3305-MGR-KU-IB-PESEL jest archiwizowana przez studenta na stronie Archiwum Prac Dyplomowych.
Archiwizacja elektroniczna jest możliwa dopiero po złożeniu prac magisterskich w Sekretariacie Instytutu.
Składanie i obrona pracy magisterskiej po terminie

 1. Osoba, która uzyskała absolutorium, ale nie złożyła pracy magisterskiej w terminie do końca ostatniego etapu studiów, tj. do 30 września, zostaje skreślona z listy studentów i traci wszelkie prawa studenta (Regulamin Studiów UW § 30 pkt 8 lit. b)
 2. Osoba, która po uzyskaniu absolutorium została skreślona z listy studentów, może ubiegać się o wznowienie studiów na dzień egzaminu dyplomowego, jeśli złoży pracę dyplomową w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty uzyskania absolutorium (Regulamin Studiów UW § 8 pkt 9).
 3. W przypadku złożenia pracy dyplomowej do 30 grudnia, student jest zwolniony z obowiązku wniesienia dodatkowych opłat. W przypadku złożenia pracy po tym terminie zostaje pobrana opłata za konsultacje dot. pracy dyplomowej w wysokości określonej w tabeli opłat za usługi edukacyjne w danym roku akademickim, zatwierdzonej rozporządzeniem Rektora UW.
 4. W przypadkach określonych w punktach 2 i 3 nie jest konieczne podanie o przedłużenie terminu składania pracy magisterskiej. Przed obroną pracy magisterskiej należy jednak złożyć podanie o wznowienie studiów na dzień egzaminu dyplomowego.
 5. Osoba, która po uzyskaniu absolutorium została skreślona z listy studentów i w ciągu dwóch lat (tj. do 30 września) nie obroniła pracy dyplomowej, może ubiegać się o wznowienie studiów na ostatnim roku studiów (Regulamin Studiów UW § 8 pkt 10). W tym przypadku wznowienie studiów związane jest z koniecznością wniesienia opłaty za powtarzanie V roku. Osoba zobowiązana jest do uzupełnienia zaległości, wynikających z różnic w planach i programach studiów.
 

Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Oboźna 8, 00-927 Warszawa
tel. (+48 22) 55 20 429; 55 20 683; tel./fax 828 29 62
e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Zamieszczone materiały są własnością Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.