Regulamin studiów doktoranckich na UW PDF Drukuj Email
Spis treści
Postanowienia ogólne
Tworzenie i likwidacja studiów
Postępowanie rekrutacyjne
Zasady odbywania studiów
Prawa i obowiązki
Pomoc materialna


UCHWAŁA NR 102
SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 17 maja 2006 r.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r.

 

REGULAMIN
Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim

 

Postanowienia ogólne

 

§1

 

Regulamin Studiów Doktoranckich (zwany dalej Regulaminem) określa tryb tworzenia i organizacji toku studiów doktoranckich, postępowania rekrutacyjnego na te studia oraz prawa i obowiązki doktorantów.

 

§2
 
1. Studia doktoranckie mogą prowadzić jednostki organizacyjne Uniwersytetu Warszawskiego (UW), które mają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w różnych dyscyplinach danej dziedziny nauki w zakresie dyscyplin odpowiadających tym uprawnieniom.
 

2.    Uczestnikami stacjonarnych studiów doktoranckich mogą być:

a)
obywatele polscy,

b)

obywatele innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

c) 

obywatele krajów trzecich na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 


 

Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Oboźna 8, 00-927 Warszawa
tel. (+48 22) 55 20 429; 55 20 683; tel./fax 828 29 62
e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Zamieszczone materiały są własnością Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.