Rekrutacja na studia I stopnia: NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA (FAQ) PDF Drukuj Email

 

SZANOWNI KANDYDACI!

 

Na niniejszej stronie znajdziecie odpowiedzi na najczęściej zadawane przez kandydatów pytania dotyczące studiów pierwszego stopnia. Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami, co z pewnością rozwieje wiele Waszych wątpliwości.

 

1. Czy studia w Instytucie są studiami licencjackimi czy magisterskimi?

 

2. Jaki jest program studiów licencjackich?

 

3. Od jakiego poziomu znajomości języka kierunkowego można zaczynać studia?

 

4. Czy na studia wieczorowe będzie przeprowadzana osobna rekrutacja?


5. Czy Instytut prowadzi studia zaoczne?


6. Czym różnią się studia dzienne od studiów wieczorowych?

 

7. Jaka jest liczba miejsc na studiach dziennych i wieczorowych?


8. Jak wygląda rekrutacja na studia dzienne I stopnia do sekcji hispanistycznej i luzo-brazylijskiej?


9. Czy możliwe jest studiowanie w obu sekcjach naraz?


10. W jaki sposób i kiedy można się rejestrować do uczestnictwa w rekrutacji na studia I stopnia?

 

11. Ile wynosi opłata za uczestnictwo w rekrutacji i w jakim trybie się ją uiszcza?


12. Kto może wziąć udział w rekrutacji na studia I stopnia?

 

13. Co zadecyduje o przyjęciu na studia I stopnia? Jaka będzie punktacja?

 

14. Jaka była liczba kandydatów na studia w Instytucie w ubiegłym roku?

 

15. Kiedy są ogłaszane wyniki postępowania kwalifikacyjnego i zostanie opublikowana lista  rankingowa?

 

16. Jakie dokumenty i kiedy należy składać w Instytucie?


17. Kiedy odbędzie się Dzień Otwarty?


18. Kiedy odbywają się Dyżury Komisji Rekrutacyjnej?


19. Czy w ramach studiów w Instytucie jest możliwość uczestnictwa w zagranicznym wyjeździe stypendialnym?

 


UWAGA: Wszystkie odpowiedzi mają charakter wyłącznie informacyjny.


Pełną informację zawierają następujące regulacje:


1) Akty prawne dotyczące rekrutacji 2012/2013 na UW


2) Uchwała nr 1 Rady ISIiI UW, dot. szczegółowych zasad postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów pierwszego stopnia na kierunek Kulturoznawstwo – iberystyka; Uchwała nr 2 Rady ISIiI, dot. zmian w programie studiów pierwszego stopnia (licencjackich), z dnia 21 listopada 2006.


Odpowiedzi na pytania dotyczące:


- postępowania kwalifikacyjnego,

- przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym,

- ulg w postępowaniu kwalifikacyjnym przysługujących olimpijczykom,

- Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK),

- rekrutacji kandydatów zagranicznych,


prosimy konsultować na stronie internetowej Rekrutacji na UW


lub w Biurze ds. Rekrutacji Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, pokój nr 4;

Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć


UWAGA: Jeśli nie znalazłeś powyżej odpowiedzi na Twoje pytanie dotyczące szczegółów rekrutacji na studia w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, możesz je zadać drogą mailową: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć .


W temacie listu prosimy wpisać informację, czego dotyczy pytanie (np. studia licencjackie, etc.).


Uwaga! Nie odpowiadamy na korespondencję anonimową, prosimy więc o podpisywanie się pod e-mailami. Jednocześnie prosimy Kandydatów, chcących skontaktować się z Komisją Rekrutacyjną, by robili to samodzielnie (a nie za pośrednictwem np. rodziców).SKRÓTY:

ISIiI: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich

URK: Uczelniana Rejestracja Kandydatów

IRK: Internetowa Rejestracja Kandydatów

UKR: Uczelniana Komisja Rekrutacyjna

BR: Biuro ds. Rekrutacji (obsługa administracyjna UKR)

IB: Matura Międzynarodowa


[1]. Czy studia w Instytucie są studiami licencjackimi czy magisterskimi?

Studia w Instytucie są dwustopniowe: obejmują 3-letnie studia pierwszego stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia drugiego stopnia (magisterskie), prowadzone w formie studiów stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (wieczorowych). W roku 2007 został przeprowadzony pierwszy nabór na trzyletnie studia pierwszego stopnia (kulturoznawcze, w sekcji hispanistycznej  w trybie dziennym oraz wieczorowym i w sekcji luzo-brazylijskiej w trybie dziennym), których absolwenci  będą mogli kontynuować naukę na dwuletnich studiach magisterskich (po zdaniu egzaminu na studia magisterskie) o profilu filologicznym (ze specjalizacjami do wyboru: tłumaczeniową, pedagogiczną, kulturoznawczą i literaturoznawczą w sekcji hispanistycznej i kulturoznawczo-literaturoznawczą w sekcji luzo-brazylijskiej).

 

[2]. Jaki jest program studiów licencjackich?

Program studiów licencjackich na kierunku Kulturoznawstwo – iberystyka: studia I stopnia hispanistyczne, studia I stopnia portugalistyczne.

 

[3]. Od jakiego poziomu znajomości języka kierunkowego można zaczynać studia?

Nasz Instytut przez lata doprowadzał swoich absolwentów do perfekcyjnej znajomości języków kierunkowych, hiszpańskiego lub portugalskiego, zaczynających naukę tych języków od zera. W związku z tym, że coraz częściej kandydaci znają w różnym stopniu język hiszpański, w nowym roku akademickim grupy językowe Praktycznej Nauki Języka Hiszpańskiego zostaną podzielone według różnych poziomów zaawansowania, aby tym samym odpowiedzieć na różne zapotrzebowanie każdego z kandydatów.

 

[4]. Czy na studia wieczorowe będzie przeprowadzana osobna rekrutacja?

Tak, proces rekrutacji na studia stacjonarne (dzienne) - hispanistyczne i  luzo-brazylijskie oraz niestacjonarne (wieczorowe) - hispanistyczne jest odrębny i odrębna jest zatem rejestracja. Kandydat może zarejestrować się do udziału w rekrutacji zarówno na studia stacjonarne jak i niestacjonarne, przez co figurować będzie na odrębnych listach rankingowych. Na studia w danym trybie może dostać się tylko i wyłącznie kandydat, który zarejestrował się do udziału w rekrutacji  na studia w tymże trybie. W związku z tym przy rejestracji w systemie IRK rekomendowane jest rejestrowanie się zarówno na studia dzienne, jak i wieczorowe, ponieważ przy ogłaszaniu list kandydatów przyjętych na studiach kandydaci zarejestrowani na studia dzienne, którzy z braku miejsc nie zostali przyjęci, NIE BĘDĄ AUTOMATYCZNIE PRZENOSZENI NA STUDIA WIECZOROWE.
Student, który zakwalifikował się do przyjęcia zarówno na studia stacjonarne jak i niestacjonarne deklaruje wybór jednego z tych trybów studiów w momencie składania dokumentów na studia (patrz pyt. nr 15).

 

[5]. Czy Instytut prowadzi studia zaoczne?

Nie. Instytut prowadzi studia stacjonarne – czyli studia w trybie dziennym oraz studia niestacjonarne – czyli studia w trybie wieczorowym. Na studiach stacjonarnych (dziennych) prowadzone są dwie sekcje: hispanistyczna i luzo-brazylijska. Na studiach niestacjonarnych (wieczorowych) jest tylko sekcja hispanistyczna. Studia wieczorowe są płatne.

 

[6]. Czym różnią się studia dzienne od studiów wieczorowych?

Na studiach dziennych student może wybrać studia w sekcji hispanistycznej lub w sekcji luzo-brazylijskiej, a na studiach wieczorowych można studiować tylko w sekcji hispanistycznej. W sekcji hispanistycznej w programie studiów stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (wieczorowych) nie ma żadnych różnic merytorycznych.

 

[7]. Jaka jest liczba miejsc na studiach dziennych i wieczorowych?

Zgodnie z Uchwałą Rady Instytutu dot. szczegółowych unormowań postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów pierwszego stopnia na kierunek Kulturoznawstwo – iberystyka, na I rok studiów liczba miejsc będzie następująca:

a) Na studiach stacjonarnych (dziennych) – 100 miejsc, z czego:

   - 60 miejsc przypada na sekcję hispanistyczną,
   - 40 miejsc przypada na sekcję luzo-brazylijską.

b) Na studiach niestacjonarnych (wieczorowych) – 70 miejsc, wszystkie w sekcji hispanistycznej.

 

[8]. Jak wygląda rekrutacja na studia dzienne do sekcji hispanistycznej i luzo-brazylijskiej?

Kandydat może zarejestrować się do udziału w rekrutacji na studia w sekcji hispanistycznej i/lub luzo-brazylijskiej, przez co tworzone są dwie listy rankingowe. Na studia w danej sekcji może dostać się tylko i wyłącznie kandydat, który zarejestrował się do danej sekcji. Nie ma możliwości zakwalifikowania do drugiej sekcji kandydata, który zarejestrował się tylko do jednej z nich, w przypadku jeśli nie dostanie się do wybranej sekcji, nawet jeśli w drugiej (do której się nie zgłosił) mógłby się znaleźć na wysokiej pozycji na liście rankingowej. W sekcji hispanistycznej jest 60 miejsc, a w sekcji luzo-brazylijskiej – 40 miejsc.

Uwaga: Niezależnie od tego, czy kandydat rejestruje się do udziału w rekrutacji do jednej wybranej, czy do obu sekcji, wnosi tylko jedną opłatę rekrutacyjną w wysokości 80 zł.

Student, który zakwalifikował się do przyjęcia na studia stacjonarne w obu sekcjach, deklaruje wybór jednej z nich w momencie składania dokumentów na studia (patrz pyt. nr 15).

  

[9]. Czy jest możliwe studiowanie w obu sekcjach naraz?

Kandydat, który zarejestrował się do udziału w rekrutacji do obu sekcji i na obu listach rankingowych znalazł się na pozycji umożliwiającej mu studiowanie na studiach dziennych jednocześnie w sekcji hispanistycznej i luzo-brazylijskiej, mógłby to zrobić, ale tylko i wyłącznie po uzyskaniu zgody dziekana, zgodnie z Regulaminem Studiów w Uniwersytecie Warszawskim z dnia 18 października 2006 r. Ze względu na różnice programowe między obiema sekcjami, jak i rozbudowany program studiów, Instytut nie poleca podejmowania studiów w obu sekcjach jednocześnie.

 

[10]. W jaki sposób i kiedy można się rejestrować do uczestnictwa w rekrutacji na studia I stopnia?

Wszyscy kandydaci chcący przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego muszą dokonać rejestracji internetowej w ogólnouczelnianym systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów - IRK, która rozpocznie się 1 czerwca 2012 roku i zakończy się w dniu 3 lipca 2012. W tym okresie rejestracja  internetowa jest czynna przez całą dobę w trybie umożliwiającym rejestrację i modyfikację dokonanych wpisów. Poza tym okresem rejestracja internetowa działa tylko w trybie informacyjnym. Jej szczegółowe zasady wraz z harmonogramem określone zostały w Zarządzeniu nr 4 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2012/2013, opublikowanym na stronie internetowej Biura ds. Rekrutacji - BR. Zobacz: Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na UW .

 

[11]. Ile wynosi opłata za uczestnictwo w rekrutacji i w jakim trybie się ją uiszcza?

Zgodnie z Zarządzeniem nr 4 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2012/2013 opłata rekrutacyjna wynosi 80 zł. Należy ją uiścić przelewem na indywidualne konto bankowe wygenerowane dla każdego kandydata przez IRK najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji w IRK, która kończy się 3 lipca 2012. Zobacz: Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na UW .

 

[12]. Kto może wziąć udział w rekrutacji na studia I stopnia?

O podjęciu studiów w Instytucie (w roku akademickim 2012/2013 – na studia pierwszego stopnia, czyli licencjackie – patrz pyt. nr 1) mogą ubiegać się osoby spełniające ogólnouczelniane wymogi, tzn. posiadają świadectwo maturalne uzyskane w trybie tzw. "nowej matury" lub świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie tzw. "starej matury", lub dyplom Matury Międzynarodowej (IB) bądź świadectwo maturalne uzyskane za granicą, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie do szkoły wyższej w Polsce. Więcej informacji można uzyskać w informacji dotyczącej zasad kwalifikacji na studia w Instytucie w każdym z tych przypadków oraz w aktach prawnych dotyczących rekrutacji 2012/2013 na UW .

 

[13]. Co zadecyduje o przyjęciu na studia? Jaka będzie punktacja?

1) W kwalifikacji kandydatów z nową maturą (2005-2012) oraz maturą międzynarodową (IB) udział procentowy ocen z określonych przedmiotów maturalnych jest następujący: 

 Poziom podstawowy x 0,8
lub poziom rozszszerzony x 1
Poziom rozszszerzony x 1
 Język polski 
 Matura 2010- 2012: 
- Matematyka
 Matura 2005-2009:
- Dowolny przedmiot do wyboru  z:

matematyka, historia,

WOS, geografia, biologia,

język łaciński i kultura antyczna

 Jeden język obcy 
 (angielski, francuski, hiszpański)
 Jeden język obcy
 (angielski, francuski, hiszpański) 
 waga = 30%
 waga = 5% waga = 20% waga = 45%
     a) Kandydaci przystępujący do egzaminu maturalnego w latach 2005-2009, którzy nie posiadają na świadectwie dojrzałości oceny z matematyki, wybierają inny dowolny przedmiot.
    b)
W przypadku kandydatów z maturą międzynarodową IB poziom podstawowy odpowiada poziomowi niższemu (SL), a rozszerzony - poziomowi wyższemu (HL).

2) W przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości przed 2005 r. bierze się pod uwagę wyniki ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej i ustnej i dla każdej z ocen stosuje się odpowiedni przelicznik procentowy.

3) Kandydaci z maturą zagraniczną (w tym cudzoziemcy) przystępują do egzaminu  ustnego mającego na celu sprawdzenie umiejętności wypowiedzi w języku polskim oraz ogólną orientację w zagadnieniach z literatury i kultury polskiej, a także zagadnieniach mających być przedmiotem przyszłych studiów (wiedza o krajach hiszpańskiego i portugalskiego obszaru językowego). Pytania z literatury polskiej dotyczyć będą najważniejszych autorów i nurtów literatury polskiej od średniowiecza po współczesność, pytania związane z hiszpańskim i portugalskim obszarem językowym – najważniejszych zjawisk kulturowych występujących w tym regionie.

 

Szczegółowe informacje na temat zasad kwalifikacji na studia w Instytucie.


UWAGA: O przyjęciu na studia zadecyduje pozycja na liście rankingowej.

 

[14]. Jaka była liczba kandydatów na studia w Instytucie w ubiegłym roku?

Studia w naszym Instytucie w ostatnich trzech latach sklasyfikowane były bardzo wysoko w statystykach Uniwersytetu Warszawskiego pod względem liczby kandydatów na jedno miejsce. W rekrutacji na studia w roku akademickim 2009/10 (statystyki rekrutacyjne 2009/2010), kiedy to nasz Instytut zajął pierwsze miejsce na liście rankingowej pod względem liczby kandydatów na jedno miejsce, uczestniczyło 1118 kandydatów ubiegających się o 48 miejsc na studiach dziennych w sekcji hispanistycznej (23,29 osób na miejsce) i 297 kandydatów ubiegających się o 17 miejsc na studiach dziennych w sekcji luzo-brazylijskiej (17,47 osób na miejsce). W ubiegłorocznej rekrutacji (statystyki rekrutacyjne 2011/2012) uczestniczyło 648 kandydatów ubiegających się o 48 miejsc na studiach dziennych w sekcji hispanistycznej (13,5 osób na miejsce) i 241 kandydatów ubiegających się o 36 miejsc na studiach dziennych w sekcji luzo-brazylijskiej (6,69 osób na miejsce).

 

[15]. Kiedy są ogłaszane wyniki postępowania kwalifikacyjnego i zostanie opublikowana lista rankingowa?

Pierwsza lista rankingowa kandydatów na studia w sekcji hispanistycznej i luzo-brazylijskiej zostanie opublikowana w terminie wskazanym w Zarządzeniu nr 4 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 130 stycznia 2012 r. w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2012/2013, tj. w dn. 12 lipca 2012 r. Zobacz: Harmonogram postępowania rekrutacyjnego w ISIiI UW.

Uwaga: Ze względu na możliwość rezygnacji ze studiów przez niektórych zakwalifikowanych kandydatów, po zakończeniu przyjmowania dokumentów od zakwalifikowanych kandydatów Komisja Rekrutacyjna ISIiI UW opublikuje kolejne listy rankingowe i wskaże terminy publikacji kolejnych do czasu zamknięcia naboru, zalecając kandydatom z list rezerwowych na bieżąco śledzić aktualizacje list rankingowych.

 

[16]. Jakie dokumenty i kiedy należy składać w Instytucie?

Dokumenty, tzn.:


a) świadectwo dojrzałości albo dyplom matury międzynarodowej (IB) albo świadectwo maturalne uzyskane za granicą (tj. dokumenty uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z aktami prawnymi dotyczącymi rekrutacji 2012/2013 na UW .

b) podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata w IRK,

c) fotokopia dowodu osobistego (wraz z oryginałem do okazania i poświadczenia zgodności),
d) trzy fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
e) podanie o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej, wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne jego fotografii (więcej informacji na stronie internetowej Biura ds. Rekrutacji UW),

f)  dowód uiszczenia opłaty za elektroniczną legitymację studencką,
g) w przypadku kandydatów zakwalifikowanych na studia wieczorowe, umowę z Instytutem dotyczącą opłaty za studia,


składają tylko i wyłącznie kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani na studia według sukcesywnie publikowanych list rankingowych (pierwsze listy rankingowe zostaną opublikowane w dniu 12 lipca 2012, a kolejne w późniejszych terminach określonych przez Komisję Rekrutacyjną ISIiI UW do czasu zamknięcia naboru na studia w naszym Instytucie).

Termin składania dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych w pierwszym terminie został określony w Zarządzeniu nr 4 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 stycznia 2012 r. i będzie miał miejsce w dniach 13 i 16-17 lipca 2012 r. Zakwalifikowani kandydaci, którzy nie złożą wymaganych dokumentów w tym terminie, nie zostaną przyjęci na studia w Instytucie, a po jego upływie opublikowana zostanie lista osób przyjętych na studia oraz uruchomione będą kolejne tury przyjmowania dokumentów w przypadku niewypełnienia limitu miejsc, w dniach 18-20 lipca 2012 r., 23-24 lipca 2012 r., 25-27 lipca 2012r., 30-31 lipca 2012 r. Zobacz: Harmonogram postępowania rekrutacyjnego w ISIiI UW.

 

[17]. Kiedy odbędzie się Dzień Otwarty?

Informacje o studiach w Instytucie oraz o przebiegu procesu rekrutacji można było także uzyskać osobiście podczas Dni Otwartych Uniwersytetu Warszawskiego, które odbyły się 21 kwietnia 2012. Zapraszamy do zapoznania się z relacją z tego wydarzenia.

 

[18]. Kiedy odbywają się Dyżury Komisji Rekrutacyjnej?

Dyżury Komisji odbywać się będą w terminach składania dokumentów od kandydatów przyjętych na studia w Instytucie. Informacja będzie udzielana jedynie Kandydatom, którzy będą kontaktować się z Komisją Rekrutacyjną samodzielnie (a nie za pośrednictwem np. rodziców), zarówno e-mailem na adres Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć (do czego zachęcamy – prosimy o podpisywanie się pod e-mailami), jak i telefonicznie czy osobiście.

 

[19]. Czy w ramach studiów w Instytucie jest możliwość uczestnictwa w zagranicznym wyjeździe stypendialnym?

Nasz Instytut aktywnie uczestniczy w programach wymiany stypendialnej. W ramach europejskiego programu LLP Erasmus niektórzy studenci realizują część programu studiów, mając możliwość zaliczenia przedmiotów zrealizowanych zagranicą, a także mogą otrzymać dofinansowanie takiego wyjazdu. Jednocześnie, studenci naszego Instytutu oraz doktoranci i pracownicy naukowi mogą starać się o uzyskanie stypendiów rządowych (wakacyjnych i całorocznych) do takich krajów jak np. Hiszpania, Meksyk, Argentyna, Kolumbia, Peru, Boliwia i innych.

 

Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Oboźna 8, 00-927 Warszawa
tel. (+48 22) 55 20 429; 55 20 683; tel./fax 828 29 62
e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Zamieszczone materiały są własnością Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.