Naukowo-badawcze
Lista adresów internetowych instytucji publicznych odpowiedzialnych za rozwój nauki i szkolnictwa wyższego oraz wspierających badania i współpracę naukową.
  Sites Internet favoritos
  Link   Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
  Link   Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
  Link   Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich
  Link   Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
  Link   Ośrodek Przetwarzania Informacji
  Link   Polska Akademia Nauk
  Link   Baza Nauka Polska
 

Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Oboźna 8, 00-927 Warszawa
tel. (+48 22) 55 20 429; 55 20 683; tel./fax 828 29 62
e-mail: Este endereço de e-mail está protegido contra spam bots, pelo que o JavaScript terá de estar activado para que possa visualizar o endereço de e-mail

Zamieszczone materiały są własnością Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.