Classifieds
Powiadomienia
> Sprawy studenckie
Submit your ad
Subcategories Type
praca
Powiadomienia (2) 
stypendialne
Powiadomienia (3) 
dydaktyczne
Powiadomienia (1) 
Results 1 - 3 of 7 Page 1 of 3
dydaktyczne
AKADEMICKA REWOLUCJA BOLIWARIAŃSKA 28.11.2008 Tuesday, 25 November 2008
AKADEMICKA REWOLUCJA BOLIWARIAŃSKA

- o przewrocie w Wenezueli
- o relacjach między władzą a studentami
- o wyborach 23 listopada
- o tym ile jest rewolucji w rewolucji
- o walce o rząd młodych dusz

i o projekcje naukowym przeprowadzonym tego lata w Wenezueli

opowiedzą członkowie
:::Proyecto del Sur
oraz Opiekun Marcin Florian Gawrycki

ZAPRASZAMY!

Instytut Iberystyki
ul. Oboźna 8, s. 217 (II pietro)
28/11/2008, godz. 18:15
Click to enlarge image.
stypendialne
Program START - stypendia krajowe dla młodych uczonych Friday, 19 September 2008
Program skierowany jest do młodych, stojących u progu kariery badaczy, którzy już mogą wykazać się sukcesami w swojej dziedzinie nauki. Stypendia stanowią dowód uznania dla dotychczasowych osiągnięć naukowych młodych uczonych i są dla nich zachętą do dalszego rozwoju poprzez umożliwienie im pełnego poświęcenia się pracy badawczej.

O stypendia mogą się ubiegać młodzi uczeni, którzy:
- nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku (lub 32 lat w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych),
- są pracownikami lub doktorantami w szkole wyższej lub innej krajowej instytucji, do której celów statutowych należy prowadzenie badań naukowych,
- mają dorobek udokumentowany publikacjami w uznanych periodykach naukowych.

Podstawę oceny kandydata stanowi jego dorobek naukowy oraz przedstawione plany badawcze.

Wnioski o przyznanie stypendium składać mogą instytucje zatrudniające lub kształcące kandydatów albo bezpośrednio kandydaci. Muszą one być podpisane przez rektora lub prorektora uczelni, zaś w przypadku instytutów PAN i innych jednostek badawczych - przez dyrektora instytucji albo jego zastępcę.

Wysokość rocznego stypendium wynosi 24 000 zł. W 2008 r. Fundacja przyzna do 120 rocznych stypendiów. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium na rok 2009 upływa 31 października 2008 r.

Uwaga: rejestracja kandydatów ubiegających się o stypendium odbywa się za pośrednictwem Internetu. Formularz wniosku on-line, za pomocą którego należy dokonać rejestracji, będzie dostępny jesienią.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu:
http://www.fnp.org.pl/programy_aktualne/nagrody_stypendia_krajowe.html

Pozostałe stypendia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej: http://www.fnp.org.pl/programy_aktualne/nagrody_stypendia.html
praca
OFERTA PRACY. NAUCZYCIEL HISZPAŃSKIEGO W LO IM. JOSE MARTI Monday, 07 July 2008
Zarząd Samorządu Studentów ISIiI UW informuje:
--------------------------------------------------------------------

XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jose Martí poszukuje nauczyciela języka hiszpańskiego na cały etat (możliwe objęcie mniejszej ilości godzin). Praca w grupach z językiem hiszpańskim jako drugim językiem nauczania (2 godziny w tygodniu dla klasy), a także w klasie dwujęzycznej hiszpańskiej. w szkole organizowane są wymiany międzynarodowe, projekty językowe w Hiszpanii, wiele spotkań z ciekawymi ludźmi, uroczystości, w których udział biorą między innymi Ambasador Kuby i Hiszpanii.
Od kandydata oczekujemy ukończonej Filologii Hiszpańskiej i zaangażowania w pracę. Możliwość ukończenia kursu pedagogicznego w czasie stażu.

Proszę kontaktować się z wicedyrektorem, panią Grażyną Kwiatkowską pod numerem telefonu 022 834 03 57.
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>

Mambo-ęîěďîíĺíň Classifieds âĺđńč˙ 1.4
Copyright by POSLuH d.o.o, Gorsk.net Studio

Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Oboźna 8, 00-927 Warszawa
tel. (+48 22) 55 20 429; 55 20 683; tel./fax 828 29 62
e-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

Zamieszczone materiały są własnością Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.