Classifieds
Submit your ad
Categories Type
Różne
Powiadomienia (1) Przypomnienia (1) 
Sprawy studenckie
Powiadomienia (7) 
Sprawy pracownicze
Powiadomienia (5) 
Wydarzenia kulturalne
Powiadomienia (34) Przypomnienia (1) 
Results 19 - 21 of 49 Page 7 of 17
Powiadomienia : Sprawy studenckie > stypendialne
Program START - stypendia krajowe dla młodych uczonych Friday, 19 September 2008
Program skierowany jest do młodych, stojących u progu kariery badaczy, którzy już mogą wykazać się sukcesami w swojej dziedzinie nauki. Stypendia stanowią dowód uznania dla dotychczasowych osiągnięć naukowych młodych uczonych i są dla nich zachętą do dalszego rozwoju poprzez umożliwienie im pełnego poświęcenia się pracy badawczej.

O stypendia mogą się ubiegać młodzi uczeni, którzy:
- nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku (lub 32 lat w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych),
- są pracownikami lub doktorantami w szkole wyższej lub innej krajowej instytucji, do której celów statutowych należy prowadzenie badań naukowych,
- mają dorobek udokumentowany publikacjami w uznanych periodykach naukowych.

Podstawę oceny kandydata stanowi jego dorobek naukowy oraz przedstawione plany badawcze.

Wnioski o przyznanie stypendium składać mogą instytucje zatrudniające lub kształcące kandydatów albo bezpośrednio kandydaci. Muszą one być podpisane przez rektora lub prorektora uczelni, zaś w przypadku instytutów PAN i innych jednostek badawczych - przez dyrektora instytucji albo jego zastępcę.

Wysokość rocznego stypendium wynosi 24 000 zł. W 2008 r. Fundacja przyzna do 120 rocznych stypendiów. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium na rok 2009 upływa 31 października 2008 r.

Uwaga: rejestracja kandydatów ubiegających się o stypendium odbywa się za pośrednictwem Internetu. Formularz wniosku on-line, za pomocą którego należy dokonać rejestracji, będzie dostępny jesienią.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu:
http://www.fnp.org.pl/programy_aktualne/nagrody_stypendia_krajowe.html

Pozostałe stypendia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej: http://www.fnp.org.pl/programy_aktualne/nagrody_stypendia.html
Powiadomienia : Sprawy pracownicze
VI konkurs projektów rozwojowych własnych Friday, 19 September 2008
Informujemy o możliwości składania wniosków na VI konkurs projektów rozwojowych własnych o tematyce określonej przez wnioskodawcę. Nabór trwa do 30 września 2008 r.

Wnioski należy sporządzić w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF: https://osf.opi.org.pl oraz złożyć w formie papierowej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ogłoszenie Ministra: http://www.nauka.gov.pl/mn/_gAllery/41/10/41104/20080919_Ogloszenie.pdf
Powiadomienia : Wydarzenia kulturalne
Warszawski Festiwal Nauki 19-28 września 2008 Friday, 19 September 2008
Dnia 19 września 2008 (piątek) rozpoczyna się XII Warszawski Festiwal Nauki trwający do 28 września 2008 (niedziela).

Zainauguruje go debata: „Czy Polskę stać na brak ochrony klimatu?”, która odbędzie się
w dniu 19 IX o godz. 18:00 w Szkole Głównej Handlowej, Al. Niepodległości 162

Więcej informacji o Festiwalu i jego programie:
http://www.festiwalnauki.edu.pl/
Click to enlarge image.
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Mambo-ęîěďîíĺíň Classifieds âĺđńč˙ 1.4
Copyright by POSLuH d.o.o, Gorsk.net Studio

Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Oboźna 8, 00-927 Warszawa
tel. (+48 22) 55 20 429; 55 20 683; tel./fax 828 29 62
e-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

Zamieszczone materiały są własnością Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.